Calory baner1

main

Warmet 200 Ceramik

do32kW
Kocioł na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym. Wykonany z grubej, bardzo wysokiej jakości stali żaroodpornej, połaczonej solidnymi spawami. Podwójnie izolowane dno zmniejsza straty ciepła. W kotle można spalać w systemie dolnego i górnego spalania

modele_warmet_200

 

 

 

 

 

Opis

Opis kotła

Kostrzewa_warmet_200_przekroje

Warmet 200 Ceramik to linia wielopaliwowych kotłów na paliwo stałe z załadunkiem ręcznym. Cechą charakterystyczną jest dolne bądź górne spalanie w zależności od spalanego paliwa. Występują w wariantach o mocy nominalnej 18 kW; 25,5 oraz 32 kW. Wymiennik kotła wykonany ze stali wysokiej jakości dostarczany od sprawdzonych polskich producentów stali posiadających certyfikaty jakości. Wymiennik został specjalnie skonstruowany, aby spalał w/w paliwa. Odpowiednio wyprofilowane kanały spalinowe tworzą trzy obiegi podwyższają efekt odbioru energii.

Wymiennik kotła składa się z trzech części:

 • komora załadowcza,
 • komora ceramiczna z wewnętrznym rozdziałem powietrza na pierwotne i wtórne,
 • trzecia część - wymiennikowa.

Druga i trzecia komora kotła decyduje o wysokiej sprawności. W komorze ceramicznej w temperaturze powyżej 900°C i przy udziale powietrza pierwotnego i wtórnego zostają dopalone gazy, które oddają ciepło w trzeciej części wymiennika. Druga część wymiennika jest podzielona na dwie części za pomocą dźwigni górno - dolnego spalania. Oznacza to, że w kotle można spalać dwusystemowo tzn. system dolnego spalania (drewno, miał, groszek węglowy) system górnego spalania paliwo niskiej kaloryczności. 

Przy konstruowaniu wymiennika firma kierowała się definicją 3 x t (ang. time, temperature, turbulation).
Komora spalania jest ukształtowana w taki sposób, że w procesie spalania uczestniczy tylko część załadowanego paliwa. Kotły mają stabilną moc, regulowaną poprzez zastosowanie elektronicznego układu  sterującego podawanym powietrzem.

Spalanie opału:

  • Najpierw następuje tzw. odgazowanie paliwa – przy ograniczonym dopływie powietrza wydzielają się lotne składniki.
  • Następnie gazy te  ulegają spaleniu w komorze ceramicznej (druga część wymiennika przy udziale wysokiej temperatury oraz powietrza wtórnego,
  • Odbiór energii cieplnej w trzeciej części wymiennika i przekazanie do instalacji grzewczej.

Zalety:

 • Regulator kotła. Steruje pracą dmuchawy  pompą centralnego ogrzewania , pompą  ogrzewania podłogowego i ciepłej wody  użytkowej tak , aby osiągnąć jak najmniejsze zużycie paliwa, zapewnić   komfort użytkowania oraz wydłużyć  żywotność kotła;
 • Sterowanie pracą pompy c.o. Sterownik posiada możliwość dołączenia  regulatora pokojowego co zapewnia  pracę pomp c.o.  tylko wtedy gdy jest  ona konieczna, a więc zmniejsza się  zużycie prądu elektrycznego oraz energii cieplnej.
 • Sterowanie trzecią pompą. Sterownik umożliwia sterowanie trzecią, dodatkową pompą  (ogrzewanie podłogowe lub  dodatkowe pomieszczenie z regulatorem pokojowym).
 • Regulacja mocy dmuchawy. Ze względu na wiele uwarunkowań, nie można jednoznacznie określić mocy dmuchawy potrzebnej do danego typu kotła Warmet 200 Ceramik. Moc ta uzależniona  jest od czynników takich jak: instalacja kominowa, rodzaj i wilgotność paliwa.
 • Soft Start (miękki start). Funkcja zapewnia wydłużenie żywotności silnika  dmuchawy. Jej działanie polega na stopniowym załączeniu mocy dmuchawy.
 • Priorytet ciepłej wody PCW. Bardzo luksusowa funkcja , która zapewnia utrzymanie możliwie stałej temperatury ciepłej wody użytkowej.
 • Przegrzanie kotła. W momencie gdy temperatura wody przekroczy 89°C sterownik przechodzi w tryb alarmowy i w celu jak najszybszego zmniejszenia niebezpiecznej temperatury, załącza wszystkie pompy.

Zastosowanie:

wermet200 table

 

Automatyka Kotła

sterownik luxus 4

Sterownik Luxus 4 nie jest tylko regulatorem pracy kotła, lecz jest sterownikiem całego systemu centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem podłogowym oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Firma Kostrzewa jest pierwszą firmą, która wprowadziła metodę regulacji Fuzzy Logic w kotłach na paliwa stałe w Polsce. Aby obniżyć koszty ogrzewania budynku oraz zwiększyć komfort użytkowania urządzenia, zastosowaliśmy metodę regulacji Fuzzy Logic. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie przy regulacji temperatur dopasowanie mocy urządzenia do bieżącego zapotrzebowania na energię budynku. Pozwala to na precyzyjne określenie zapotrzebowania mocy kotła, a w konsekwencji obniżyć w znacznym stopniu zużycie paliwa.
Sterowanie:

 • wentylatorem ciśnieniowym
 • pompą c.o.
 • pompą c.w.u.
 • pompą ogrzewania podłogowego
 • zaworem mieszającym

 

Dobór mocy

Dobór mocy

Moc kotła (kW) 18 25 32
Powierzchnia grzewcza(m2) 140-250 190-340 150-400

 Powierzchnia podana jest przy wysokości pomieszczeń 2,5m

Moc kotła (kW) 18 25 32
Powierzchnia grzewcza(m3) 350-625 474-850 375-1000

 

Parametry Paliwa

foto_paliwo_drewno

Drewno

Aby osiągnąć nominalną moc kotła, należy stosować jako paliwo suche drewno o wilgotności maksymalnej do 20% (co odpowiada 18 miesiącom suszenia drewna pod przykryciem). Zastosowanie polan o większych wymiarach (pociętych na grubsze kawałki) przedłuża czas spalania jednego załadunku nawet do 8 godzin.

foto_paliwo_brykiet

Brykiet

Brykiet o wilgotności podobnej jak drewno - maksymalnie do 18%.

foto_paliwo_zrebki

Zrębki

Podobnie jak drewno powinny być dobrze wysuszone o wilgotności nie przekraczającej 20%

mial

Groszek węglowy

 • granulacja 5 – 25 mm
 • polecana wartość opałowa >23000 kJ/kg
 • zapopielenie maks. 12 %
 • wilgotność maks. 12 %
 • objętość związków  ulatniających się 28 – 40 %
 • temperatura deformacji  popiołu żarem > 1150°C
 • niskie spiekanie
 • małe pęcznienie

 

foto_paliwo_wegiel

Węgiel

 • polecana wartość opałowa > 15 MJ/kg
 • zapopielenie maks. 12%
 • wilgotność maks. 12 %
 • objętość związków  ulatniających się 28 – 40 %
 • temperatura deformacji  popiołu żarem > 1150°C
 • niskie spiekanie
 • małe pęcznienie